In de Bredase wijk Haagse Beemden spreken we twee medewerkers van Alwel. Sociaal beheerder Anna Brouwer werkt sinds een half jaar in Kievitsloop en het tussengebied vanaf de Apenrots tot aan Kesteren. Inge Wiersma is anderhalf jaar wijkconsulent in Gageldonk en Kesteren. Ze vertellen over hun betrokkenheid bij huurders, wat ze zoal meemaken en hoe ze samenwerken aan ludieke activiteiten in de buurten.

Bewoners zijn heel divers

“Er wordt wel eens gezegd dat het een kwetsbare wijk is, maar dat is zeker niet overal het geval. Het is er ook leuk en de bewoners zijn heel divers. Het is veel positiever dan sommigen denken”, vertelt Anna. Inge vult aan: “De Haagse Beemden komt op mij over als een wijk waar men op zichzelf woont en indien nodig, naar elkaar omkijkt. In Gageldonk hebben we, met een aantal netwerkpartners, bewoners gevraagd hoe zij het wonen in deze wijk ervaren. Daaruit bleek dat ze over het algemeen tevreden zijn.”

Schoon, heel en veilig

Een goede sociaal beheerder voldoet aan een aantal eigenschappen, die je hebt vanuit betrokkenheid. Anna: “Het is belangrijk dat je open en toegankelijk bent, naar bewoners luistert en je kan inleven. Klantvriendelijk en duidelijk zijn. Ik wijs bewoners de juiste weg binnen Alwel. Iedere dag is anders en het werk is heel afwisselend. Ik voer overleg met collega’s en netwerkpartners, bezoek complexen en maak mijn rondes. De kerntaak van een sociaal beheerder is erop toezien dat het schoon, heel en veilig is. Ik heb een signalerende functie.”

Wat wel en niet kan

Een wijkconsulent kan niet alle problemen oplossen. Daarom is het belangrijk te vertellen wat wel en niet kan. Inge: “Voor een goede wijkconsulent gelden ook de eigenschappen luisteren, invoelend en duidelijk zijn. Maar we sporen bewoners aan ook zelf een persoonlijk gesprek te voeren met degenen waar ze een situatie mee hebben. Dat kan vaak al een hoop oplossen. Wanneer de politie of wij erbij gehaald worden, wordt de situatie wel eens opgeblazen en is de oplossing verder te zoeken.”

Iets voor mensen betekenen

Als we vragen wat Anna en Inge het leukst aan hun werk vinden, antwoorden ze tegelijk: “De afwisseling en het contact met bewoners.” Anna: “Ik kan op bepaalde momenten echt iets voor mensen betekenen en dat geeft voldoening.” Inge vult aan: “Het is leuk om met verschillende onderwerpen bezig te zijn. Meedenken over hoe zaken beter kunnen en hoe we samen aan de leefbaarheid in de wijk, buurt of straat werken. Het contact met bewoners kan onverwachts anders verlopen. Er kunnen situaties ontstaan waardoor mijn dag er ineens heel anders uitziet.”

De andere kant

De minder leuke kant voor Anna is dat ze het ook als eerste hoort wanneer er iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld als de schoonmaak niet goed uitgevoerd is. “De meldingen kunnen op verschillende manieren binnenkomen: De een belt, de ander komt bij het spreekuur langs en weer een ander zegt het in de wandelgangen.” Voor Inge zijn situaties waarin ze zich machteloos voelt, omdat een oplossing niet voor handen is, de minder leuke kant aan het werk. “Wanneer er overlast is en de partijen komen er niet aan uit. Mensen zijn nu eenmaal niet maakbaar en als een situatie blijft dooretteren zijn er enkel verliezers.”

Netwerkpartners

Een groot netwerk is belangrijk voor een sociaal beheerder. “Zonder netwerk ben ik nergens. Afhankelijk van de situatie geef ik zaken door aan politie, zorgpartner, handhaving, opzichter, aannemer of wijkconsulent. Soms is er een terugkoppeling maar vaak ook niet in verband met privacy. We houden altijd goed rekening met de privacy van bewoners.” De problematiek waarmee ze te maken heeft kan heel verschillend zijn. Alles met betrekking tot schoon, heel en veilig komt bij Anna terecht. Andere zaken gaan via Inge.

Onbekend maakt onbemind

Geluidsoverlast is een voorbeeld van iets waar Inge in haar werk vaak mee te maken heeft. Dat kan muziek zijn, maar ook leefgeluiden. “Soms is dit goed op te lossen en soms is het was lastiger. Ik ben ervan overtuigd dat het vaak ‘onbekend maakt onbemind’ gevallen zijn. Wanneer je een goede relatie met je buren hebt, kun je meer van ze hebben. Daarmee omgaan vergt geduld. Bewoners denken vaak dat wij alles kunnen oplossen, maar de kunst is om duidelijk te maken dat zij zelf ook moeten handelen. Gelukkig hebben we Buurtbemiddeling, die hierin een belangrijke rol speelt. Hun inbrengt werkt vaak heel goed.” De problematiek waar ze mee te maken heeft is heel wisselend. Van armoede en relatieproblemen tot aan onbegrip naar elkaar en psychische problemen. “We hebben in de Haagse Beemden een geweldig netwerk waarmee ik kan sparren. Ik neem ook regelmatig de netwerkpartners mee om samen naar een oplossing of hulp te zoeken. Dit zijn partijen zoals Zorg voor Elkaar, politie, GGZ, GGD, Veiligheidshuis en SMO.” 

“Elkaar ontmoeten zodat er verbinding ontstaat”

 Leefbaarheidacties

Tijdens een rondje door de wijk vertellen Anna en Inge over een aantal leuke acties, die ze organiseren. “We nemen dan bijvoorbeeld de voortuinen of de buurt onder handen. Zoals in de Wilgenbroek. Daar gaan we samen met bewoners, IVM, Gemeente Breda en Laurentius twee ‘vlinderstraten’ verwezenlijken.” Met de actie hopen ze dat bewoners meer groen in hun tuin zetten en zo meer vlinders aantrekken. In Kesteren zijn ze met diezelfde partijen bezig om een speel- en ontmoetingsroute op te zetten. “Het is bijzonder als een activiteit die ik samen met bewoners bedacht een succes wordt. Zeker wanneer huurders elkaar ontmoeten en er verbinding ontstaat. Dat raakt meteen de kern: als ze elkaar kennen is de tolerantie naar mijn mening groter. Zo werken ze zelf aan de leefbaarheid in hun buurt, straat of complex”, aldus Inge.

Adopteer een plantenbak

In de Donk lopen we langs een aantal plantenbakken op een brede galerij. “Dit is een voorbeeld van een recent project waarbij bewoners het initiatief namen: ‘adopteer een plantenbak’. Deze twintig plantenbakken zijn van Alwel en sommige werden door bewoners bijgehouden, andere niet. Een aantal bewoners gaf aan er iets mee te willen doen. Zodra bewoners met initiatieven komen, denken we graag mee.” Anna: “Ik stopte flyers in de brievenbussen met daarop planten in vier combinaties. Bewoners konden opgeven of ze mee wilden doen en wat hun voorkeur was. Alle bakken zijn geadopteerd. Wij zijn de eigenaar en regelden de planten, bewoners zorgen voor het snoeien en het onderhoud. Er is heel positief op gereageerd en het gebouw fleurt echt op.” Die mening wordt gedeeld door een tevreden huurster, die onlangs een mooi compliment gaf. ‘Over het initiatief om een plantenbak te adopteren ben ik heel enthousiast! Het complex is erg opgeknapt sinds Anna en Inge de wijk beheren’. De wijkconsulent en sociaal beheerder zijn het volledig met elkaar eens: “Dát maakt ons werk zo dankbaar.”

Foto's: © Christian Traets