De fusie van AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur levert geld op: maar liefst twaalf miljoen euro, voor de komende vijf jaar. Het geld gaat naar de huurders en huizen in de drie gemeenten: Etten-Leur, Breda en Roosendaal. Hoe het geld wordt besteed, bepaalt Alwel samen met de huurdersorganisaties. Willem Scholten is vicevoorzitter van de huurdersorganisatie in Breda (CHAB). Hij legt uit waar vier miljoen voor Breda naar toe gaat.

Samenwerking met bewonerscommissies
In Breda gaat twee miljoen naar duurzaamheid. De andere twee miljoen zijn bedoeld voor nieuwbouw. ‘Ook de Verenigingsraad is betrokken bij de inzet van het geld’, begint Willem. ‘Deze raad bestaat uit 42 mensen: namens alle 21 huurders- en bewonerscommissies uit Breda, steeds twee huurders. We zijn vier keer bij elkaar geweest. Samen maakten we een plan van aanpak.’

Zuinige lampen
Om bij te dragen aan duurzaamheid, kiest Breda voor LED-verlichting. Willem: ‘In onze woongebouwen vervangen we alle verlichting door LED-lampen. Dit geldt voor de gezamenlijke ruimten van 61 woongebouwen in Breda. In de meeste gevallen daalt het energieverbruik met dertig tot soms wel zestig procent. Iedere bewoner merkt daar iets van. En blijft daar iets van merken. Want deze besparing blijft natuurlijk. In de eerste woongebouwen zijn we al gestart. Dit jaar nog gaat hier ongeveer vier ton naar toe. Het is ingewikkeld om iets van de huurprijs zelf af te halen. Wel kunnen we de servicekosten lager maken. Zo zorg je ervoor dat de huurders minder huur betalen.’

Ideeën van Avans-studenten
Als de lampen vervangen zijn, blijft er nog duurzaamheidsgeld over. Hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht. Dat gebeurt samen met studenten van de Avans-hogeschool. Willem: ‘Vanaf oktober start een werkgroep. Hierin zitten bestuursleden van de CHAB, een projectleider, een aantal bewoners en studenten van Avans. We kijken op welke manier we slim en goedkoop energie kunnen besparen. Dat kan van alles zijn: Gaan we van de geiser en boiler af? Woningen isoleren? Van dubbel glas voorzien? Buiten deze bekende maatregelen, hopen we dat de studenten met goede ideeën komen, uiteraard binnen ons budget.’

De jeugd heeft de toekomst
De CHAB kiest er bewust voor om jongeren bij hun plannen te betrekken. Willem: ‘Wij zijn allemaal op leeftijd. Ik vind dat de jongelui zelf hun woontoekomst moeten kunnen bepalen. We laten ze energiezuinige plannen bedenken. En daar komt dan een advies uit. We vinden het belangrijk dat zij het stokje overnemen: zo zijn de jongeren verantwoordelijk voor hun eigen inzet en hun eigen ideeën.’

30 nieuwbouwwoningen
De overige twee miljoen gaat in Breda naar nieuwbouw. Dit is gereserveerd voor dertig betaalbare huurwoningen. Willem: ‘Met dat geld bouwen we huizen. De huurprijs ligt onder de 640 euro. Dat is heel hard nodig. Vooral voor de groep mensen met een laag inkomen. Breda kent een grote woningnood. Vooral als het om sociale huurwoningen gaat. Statushouders, zorgvragers, dak- en thuislozen, starters… zij kunnen bijna niets huren. Vandaar dat we kiezen voor nieuwe woningen met een lage huurprijs.’

Geld naar gebouwen en huurders
Willem onderbouwt nog eens waarom de keuze uitgaat naar duurzaamheid en nieuwbouw: ‘Woningcorporaties lopen achter op duurzaamheid. Het is duur. Tegelijkertijd moeten alle woningen in 2050 wel energieneutraal zijn. Het is een bewuste keuze om het geld in gebouwen van Alwel te stoppen. De huurders in Breda willen dit het liefst. Daarbij geven ze aan dat de huurders er beter van moeten worden.’ Tonny van de Ven, bestuurder bij Alwel vindt het geld in Breda verstandig besteed: ‘We hebben de huurdersorganisaties bewust betrokken bij het maken van de keuzes. De fusie moet tenslotte een meerwaarde zijn voor onze huurders. We zijn blij met de keuze voor LED-verlichting. En vinden het vooral ook fijn dat de start zo snel gemaakt is.’

Iedere bewoner merkt daar iets van.
Want deze besparing blijft natuurlijk.
Het vervangen van lampen is al begonnen
Oude lampen worden afgevoerd