Hoe kunnen we met z’n allen zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft en bijdragen aan een beter klimaat? Wereldwijd hebben landen afspraken hierover vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. De hele wereld moet zijn steentje bijdragen om de CO2 uitstoot radicaal te verlagen naar bijna 0 in 2050.

Onze visie op duurzaamheid

Dus ook wij als woningcorporatie moeten aan de bak. Nu hebben we de afgelopen jaren al wel het nodige gedaan. Maar er is meer nodig, dus gaan we vaart maken met het energiezuiniger en duurzamer maken van onze huizen. Hoe onze visie op duurzaamheid is en de aanpak van bestaande huizen en flats vertellen we je in dit artikel.

‘Bij de plannen om onze huizen de komende decennia te verduurzamen, houden we de plannen van de beiden gemeenten in ons achterhoofd. Onder verduurzamen verstaan we het energieverbruik in onze huizen verminderen en de energie die gebruikt wordt, vergroenen’, vertelt Perry van Happen adviseur duurzaamheid binnen Alwel. Zo wil gemeente Roosendaal in 2050 CO2-neutraal zijn en Breda zou dit het liefst eind 2044 al voor elkaar willen hebben. 

De komende 33 jaar gaat Alwel daarom stap voor stap de huizen energiezuiniger maken.  ‘We willen dat onze huizen in de toekomst minder energie gaan verbruiken. Dit willen we voor elkaar krijgen door de huizen goed te isoleren en te zorgen dat ze helemaal geen gas meer nodig hebben. De bedoeling is dat in 2050 onze huizen gemiddeld CO2-neutraal zijn’, aldus Perry van Happen. In 2021 moeten onze huizen gemiddeld een energielabel B hebben en rond 2030 energielabel A (dit jaar hebben onze huizen gemiddeld een energielabel C). 

Huurdersverenigingen zetten meerwaarde fusie deels in op duurzaamheid

De huurdersraden HAR (Roosendaal) en CHAB (Breda) onderschrijven de duurzaamheidsambitie van harte. Tijdens het fusietraject met de woningcorporatie uit Etten-Leur hebben de centrale huurdersraden – inclusief die van Etten-Leur - bedongen dat een belangrijk deel van de fusiebesparingen de komende 5 jaar besteed worden aan de verduurzaming van het woningbezit. Voor Breda is dit € 2 miljoen, Roosendaal € 2,5 miljoen en in Etten-Leur € 1 miljoen. Dit geeft aan dat ook huurders het belangrijk vinden om energiezuinig te wonen in de toekomst. 

In onderstaande infographic laten we zien hoe Alwel het energiezuiniger maken van flats en huizen wil aanpakken de komende jaren:

Al volop aan de slag

We hebben de afgelopen jaren natuurlijk niet stil gezeten. Dit jaar hebben we in diverse complexen energetische woningverbeteringen uitgevoerd of hebben we in voorbereiding: 

 • 76 Huizen in deelplan 5 Geeren-Zuid naar energielabel A brengen door onder andere isolatie van de daken en vloeren, plaatsen van nieuwe goed geïsoleerde gevel, HR++ glas en aanbrengen van CO2- en vochtgestuurde mechanische ventilatie. Bij 10 woningen plaatsen we als proef – in samenwerking met Eneco - gratis een WarmteWinner® en energiemonitor Toon®. En als de bewoner het wil, dan gaan we de kookfunctie elektrisch maken. Start uitvoering februari 2018. 

We vroegen bewoner Frans Mugie - actief in meerdere werkgroepen binnen het project -  hoe hij aankijkt tegen het renovatieplan: ‘Nadat we als bewoners een bittere pil hebben moeten slikken omdat de Nul-op-de-Meter woning niet doorging, wat ik persoonlijk heel erg jammer vond, ligt er nu een nieuw renovatieplan dat gelukkig wel definitief doorgaat. Ik ben 100% positief over dit plan, want de hele schil wordt goed geïsoleerd met nieuwe gevels, dakisolatie van buitenaf en isolatie onder de huidige vloer. Dit is ook wel nodig, want het tocht nu als de ziekte in de huizen en we hebben veel last van vocht en ongedierte zoals slakken. Ik verwacht ook echt dat het wooncomfort verbetert en dat de isolatie en verbeterde ventilatie zorgen voor besparing in het energieverbruik. Zeker als ik ook nog kans maak op een WarmteWinner® met slimme thermostraat Toon® die Alwel samen heeft aangeboden. Dan kan ik nog meer op mijn gasverbruik besparen en dat is mooi meegenomen. Want ik vind het belangrijk om bewust met het milieu om te gaan, niet alleen voor mijn eigen portemonnee maar ook om een duurzame wereld achter te laten voor de generaties die na ons komen. Het zou mooi zijn als iedereen in mijn buurt dit bewustzijn krijgt.’ 

 • Bij alle 25 appartementen van woongroep Sous-Venir hebben we in september 2017 een ventilatiewarmtepomp geïnstalleerd. Aanleiding was de vervanging van de oude CV-ketel. Er is nu in iedere woning een nieuwe CV-ketel gekomen waar de ventilatiewarmtepomp op aangesloten is. De warme lucht die in huis wordt afgezogen, wordt weer afgegeven aan het systeem, waardoor de CV-ketel minder vaak en hard moet stoken. De warmte wordt dus hergebruikt. Voor Alwel is dit het eerste project waar we werken met ventilatiewarmtepompen. Het is een proef waarbij we over een jaar bekijken wat de bevindingen zijn. 

We kregen van enkele bewoners een eerste reactie. Fieke: ‘Het is wel wennen omdat je op een andere manier je woning moet verwarmen en ventileren. Het doel is dat bewoners besparen op hun energieverbruik. Hopelijk zien we dit over een jaar ook terug op de afrekening.’ ‘Je moet wat beter anticiperen om de woning behaaglijk te houden. Als je het wat koud krijgt, kun je de woning niet snel warmer krijgen door de thermostaat een of twee graden hoger te zetten’, aldus bewoner Hans. Bewoonster Gabriela beaamt dit: ‘Maar als die eenmaal is bereikt, blijft het voor mijn gevoel stabieler dan in de vorige situatie. Ik houd mij aan de instructies die ik bij het installeren heb gekregen: ’s nachts 19 en overdag 21 graden. Tot nu toe heb ik maar een enkele keer de temperatuur overdag hoger gezet dan 21, hooguit 22 graden. Af en toe is 21 graden zelfs teveel overdag en dan zet ik de thermostaat wat lager.’ 

 • Onderhoud en woningverbetering aan 120 portiekwoningen Jan Vermeerlaan Roosendaal. We vervangen onder andere de kozijnen en de dakbedekking, we brengen spouwmuurisolatie en mechanische ventilatie aan, het dak krijgt een na-isolatie en we plaatsen HR++ glas. Deel is al in 2017 uitgevoerd, ander deel gebeurt in 2018. 
 • In Princenhage Breda gaan we in januari 2018 bij de bewoners van 51 woningen goedkeuring ophalen voor een onderhoudsplan met energetische verbeteringen. Bij voldoende draagvlak worden ook deze woningen geïsoleerd en krijgen ze CO2- en vochtgestuurde mechanische ventilatie. Ook hier geldt dat als bewoners het willen, we de kookfunctie elektrisch gaan maken. Uitvoering is in 2018. 

 

De zonnepanelen worden gemonteerd op het dak van woongebouw 2x7 in Teteringen
Bestuurslid Ben van Doorn: "We verwachten dat de panelen zo’n 20.000 Kwh per jaar zullen opwekken"

En we gaan als proef bij diverse complexen zonnepanelen leggen: 

 • in januari 2018 geplaatst: 72 zonnepanelen op het woongebouw voor jongvolwassenen met verstandelijke beperking van stichting 2 x 7. Bestuurslid Ben van Doorn en tevens ouder van een bewoner: ‘We liepen als ouders al langer met het plan om zonnepanelen op het dak te leggen, zodat de energielasten voor onze kinderen op den duur minder worden. De installateur adviseerde ons om dit plan met de eigenaar van het pand Alwel te bespreken. Een paar maanden geleden hebben we hierover contact met jullie gezocht en opzichter Rob van den Bogaard van Alwel reageerde heel vlot en positief. In de eerste week van het nieuwe jaar zijn de panelen geplaatst. We verwachten dat de panelen zo’n 20.000 Kwh per jaar zullen opwekken. Net genoeg waarschijnlijk om de entreehal, de twee gezamenlijke woonkamers en eetkeukens van elektriciteit te voorzien. Ook hebben we de wens om een dashboard of monitor in de algemene ruimte te hangen waarop de kinderen kunnen zien hoeveel elektriciteit de zonnepanelen iedere dag opwekken en hoeveel ze met z’n allen verbruiken. Heb begrepen dat dit de slimme thermostaat Toon® wordt.’   
 • Op 50 eengezinswoningen in Geeren-Zuid. De huizen maken op deze manier gebruik van groene stroom en bewoners gaan door de zonnepanelen minder aan energie betalen. De wervingscampagne onder bewoners start eerste kwartaal 2018. 

Al deze maatregelen zorgen voor minder CO2 verbruik. Een goede stap in de richting van een CO2-neutraal woningbezit in 2050.

Signaal bij zeer hoog verbruik stookkosten

Jaarlijks maken wij voor diverse complexen een afrekening stookkosten op. Voortaan trekken medewerkers van het team stook- en servicekosten bij bewoners aan de bel als ze in deze afrekeningen zien als iemand zeer hoge stookkosten heeft in vergelijking met de rest van de flatbewoners. We willen erachter komen hoe dit kan. Waar mogelijk geven we tips hoe de stookkosten verlaagd kunnen worden zonder dat de bewoner comfort inlevert. 

Wat gaan we nog meer doen?

In de infographic hebben we in beeld gebracht welke maatregelen we de komende 33 jaar gaan nemen om de huizen energiezuiniger te maken en wat de planning grofweg is. Hieronder een korte toelichting:

 • We gaan vaart maken door bij zoveel mogelijk onderhoudsmomenten de huizen te isoleren;
 • De huidige CV-ketels en collectieve warmte-installaties gaan we in de loop van de jaren vervangen door eigen duurzame warmtepompen of aansluiting op stadsverwarming;
 • Onze huizen krijgen mettertijd nieuwe ventilatie die de warmte terugwint en hergebruikt. Goede ventilatie zorgt behalve voor energiebesparing ook voor een gezond en comfortabel klimaat in de woning;
 • Omdat we het gas zoveel mogelijk uit de huizen gaan halen, betekent dit ook een omslag in de manier van koken. We hebben de eerste 240 bestaande huizen al voorzien van een elektrische kookfunctie en gaan dit bij steeds meer huizen aanbieden.
 • Een duurzame woning is bij Alwel in de toekomst uiteraard ook aangesloten op duurzame elektriciteit opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens op of bij de huizen of door groene energie in te kopen. 

Alwel weet hoe om te willen gaan met het energiezuiniger maken van onze woningen (= verduurzamen) vanaf nu tot 2050. Het daadwerkelijk energiezuiniger maken van huizen - door het aanbrengen van onder andere isolatie en betere ventilatie - kost heel veel geld en we kunnen helaas niet alles in een paar jaar tijd uitvoeren. We willen ook zoveel mogelijk aansluiten op de cyclus van (groot)onderhoud en renovatie van de complexen. Wij informeren u ruimschoots op tijd zodra uw huis aan de beurt is voor (groot)onderhoud en renovatie met energetische woningverbetering.  

Tekst: José Diepstraten AlleeWonen

Fotografie: Tim Eshuis

Infographic: Maan Concept & Creatie