In de wijken en buurten werkt Alwel intensief samen met andere instanties en organisaties. Door met elkaar verbindingen te leggen kunnen wij bewoners passende dienstverlening bieden. Via onderstaande verhalen en artikelen geven wij u een kijkje in de diverse samenwerkingen en vertellen wat de samenwerking inhoudt.

Huurdersverenigingen CHAB (Breda) en HAR (Roosendaal) over de voorgenomen fusie

De woningcorporaties AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) hebben het voornemen om te fuseren. Hiermee willen zij de kwaliteit en continuïteit van de volkshuisvesting voor nu en in de toekomst versterken. De huurdersorganisaties hebben een belangrijke stem in dit proces.

Tijdens bijeenkomsten in maart zijn de verenigingsraad (Breda, 7 maart) en bewonerscommissies (Roosendaal, 9 maart) geïnformeerd over het fusievoornemen en de rol van de huurders daarin. Zij hebben aangegeven wat zij van belang vinden bij deze voorgenomen fusie en welke aandachtspunten zij zien.

Lees het artikel "Huurdersverenigingen CHAB (Breda) en HAR (Roosendaal) over de voorgenomen fusie"

HAR maakt zich hard voor betaalbaarheid

“De belangen van de huurders goed vertegenwoordigen, daar komt heel wat bij kijken”, vertellen Cees Uytdewilligen en Pierre Veuger. Beide heren zitten in het bestuur van de HuurdersAdviesRaad (kort gezegd: HAR). Vol enthousiasme vertellen Cees en Pierre waarom zij zich inzetten voor alle huurders.

Lees het artikel "HAR maakt zich hard voor betaalbaarheid"